Výrobce hasicích přístrojů a hydrantových systémů

Obchodní podmínky

ZÁRUČNÍ LIST
společnosti ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o.


1. Společnost ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o. se sídlem Praha 4, Podolská 103/126, PSČ 147 00, IČ 255 10 622 (dále jen „Prodávající“) přejímá tímto záruku za jakost zboží, které Prodávající na základě předchozí objednávky a/nebo smlouvy o dodávce zboží a/nebo jiné obdobné smlouvy dodá osobě, která vůči Prodávajícímu učinila uvedenou objednávku a/nebo s Prodávajícím uzavřela uvedenou smlouvu (dále jen „Kupující“). Záruční doba činí 6 měsíců a běží vždy od dodání zboží Kupujícímu.


2. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po té, co zboží od Prodávajícího převzal. Jestliže Kupující hodlá zboží zabudovat do nemovitosti (např. zazdít hydrantovou skříň), je vždy povinen prohlédnout zboží ještě před tímto zabudováním. Jestliže Kupující zboží dále dodává dalším odběratelům, je vždy povinen prohlédnout zboží ještě před jeho dodáním dalšímu odběrateli. Jestliže předmětem činnosti Kupujícího je provádění kontroly hasících přístrojů, je Kupující vedle prohlídky dle předchozí věty dále povinen před dodáním zboží - hasících přístrojů dalšímu odběrateli provést i jejich kontrolu předepsanou dle příslušných předpisů platných na území státu, kam se zboží dodává..


3. Zjevné vady zboží je Kupující povinen písemně reklamovat u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil anebo při vynaložení odborné péče měl zjistit při prohlídce nebo kontrole dle čl. 2, nejpozději však do 10 dnů po té, co zboží převzal. Skryté vady zboží je Kupující povinen písemně reklamovat u Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů poté, co tyto vady zjistil anebo při vynaložení odborné péče měl zjistit, jinak se jedná o neoprávněnou reklamaci. Nedodržení těchto reklamačních lhůt má za následek zánik nároků Kupujícího z titulu záruky Prodávajícího a odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží.


4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit tak, že ve lhůtě dle předchozího článku doručí Prodávajícímu do jeho sídla reklamační oznámení, ve kterém budou uvedeny alespoň tyto skutečnosti: přesné označení reklamovaného zboží (druh, typ, výr. číslo), přesný popis reklamované vady a současně Kupující ve stejné lhůtě na své náklady dopraví reklamované zboží do sídla Prodávajícího. Písemná forma je zachována i v případě doručení reklamačního oznámení elektronickou poštou na adresu Prodávajícího: info@hasicitechnika.com.


5. Prodávající rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů ode dne jejího řádného uplatnění Kupujícím v souladu s čl. 3,4. Oprávněnou reklamaci Prodávající vyřídí včetně odstranění vady do 60 dnů ode dne jejího řádného uplatnění Kupujícím.


6. Při dopravě, skladování a jiné manipulaci se zbožím je Kupující povinen dodržovat veškeré návody uvedené na zboží nebo na jeho obalu. Montáž zboží je oprávněn provádět pouze Prodávající nebo osoba, která k tomu byla Prodávajícím nebo výrobcem zboží, není-li výrobcem Prodávající, řádně proškolena a o tomto proškolení obdržela příslušné písemné potvrzení nebo jiný obdobný doklad.


7. Záruka Prodávajícího, ani odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na vady zboží způsobené:
a) živelní či jinou vnější událostí, kterou Prodávající nezpůsobil,
b) chybnou montáží provedenou jinou osobou, než je uvedeno v čl. 6,
c) užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze, neodborným či neoprávněným zásahem, nesprávnou údržbou, umístěním v nevhodném prostředí nebo mechanickým poškozením,
d) změnou platné právní úpravy a v dalších případech stanovených zákonem nebo tímto záručním listem.


8. V případě oprávněné reklamace, na kterou se vztahuje záruka dle tohoto záručního listu, Prodávající odstraní vady zboží buď náhradní dodávkou za vadné nebo chybějící zboží anebo poskytne Kupujícímu slevu z kupní ceny. Vztahuje-li se důvod reklamace pouze na vadnou či chybějící součást zboží, je Prodávající oprávněn odstranit tuto vadu pouze náhradní dodávkou této součásti.


9. V případě neoprávněné reklamace, na kterou se záruka dle tohoto záručního listu nevztahuje, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávající účelně vynaloží v souvislosti s takovouto neoprávněnou reklamací.


10. Reklamace nemá ve vztahu k povinnosti Kupujícího zaplatit kupní cenu zboží odkladný účinek a Kupující je povinen i při uplatnění reklamace uhradit Prodávajícímu kupní cenu ve lhůtě splatnosti.


11. Tento záruční list tvoří nedílnou součást dodacího listu potvrzujícího dodání zboží Kupujícímu a záruční podmínky v něm uvedené se vztahují na zboží dodané Kupujícímu dle tohoto dodacího listu.


12. Pokud Prodávající dodá zboží Kupujícímu, který není podnikatelem a pokud tuto dodávku zboží neupravuje obchodní zákoník, platí pro tohoto Kupujícího namísto záručních a reklamačních podmínek dle tohoto záručního listu záruční a reklamační podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy, státu, v němž má Kupující obvyklé bydliště.

 

ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s.r.o.
zastoupený Jiřím Červinkou, jednatelem

 

REKLAMAČNÍ LIST KE STAŽENÍ ZDE

 

link-ico

E-shop

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Červinka - Czech Republic s.r.o., Podolská 103/126, 14700 Praha 4 - Podolí, IČ: 25510622.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Červinka - Czech Republic s.r.o., Podolská 103/126, 14700 Praha 4 - Podolí, IČ: 25510622.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.