Výrobce hasicích přístrojů a hydrantových systémů

Kontrola PBZ - hydrantů a hydrantových systémů

Hydranty a hydrantové systémy jsou požárně bezpečnostní zařízení určené pro zásobování požární vodou. Jedná se o vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů a nezavodněné požární potrubí (tzv. suchovody).

Dle platné legislativy České republiky musí majitelé objektů provádět kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení nejméně 1x ročně. K provádění těchto kontrol jsou naši servisní technici proškoleni a vlastní příslušná osvědčení k provádění těchto kontrol. Tuto kontrolu provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou provádějí naši technici dle: 

 • Vyhláška č. 246/2001Sb. MV ČR o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb. MV ČR o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • ČSN 73 0873:2003 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
 • ČSN EN 671-1 ed. 2:2012 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí
 • ČSN EN 671-2 ed. 2:2012 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí
 • ČSN EN 671-3:2009 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí
 • ČSN EN 1074-6:2009 Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 6: Hydranty
 • ČSN EN 14384:2006 Nadzemní požární hydranty
 • ČSN EN 14339:2006 Podzemní požární hydranty
 • ČSN 75 5409:2013 Vnitřní vodovody
 • ČSN 75 2411:2004 Zdroje požární vody

 

Našim zákazníkům můžeme nabídnout:

 • kontrolu a údržbu vnějších odběrních míst (například hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí) – provádí se 1x ročně
 • tlakovou zkoušku hadic na nejvyšší pracovní tlak – provádí se 1x za 5 let
 • kontrolu vnějších odběrních  míst včetně jejich označování (například podzemní a nadzemní hydranty, požární nádrže) – provádí se 1x ročně
 • kontrolu nezavodněného požárního potrubí (suchovodu) – provádí se 1x ročně
 • tlakové zkoušky nezavodněného požární potrubí (suchovodů) – provádí se při zavedení do provozu, při jeho opravě nebo úpravě, pokud není možné provedenou
 • kontrolu požární nádrželink-ico

E-shop

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím