Výrobce hasicích přístrojů a hydrantových systémů

Kontrola PBZ - nouzového osvětlení

Nouzové osvětlení je požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) určené pro únik osob při požáru. Při provozu požárně bezpečnostního zařízení se posupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popřípadě podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace.

Nouzové osvětlení je systém svítidel který slouží pro únik osob při nebezpečí, obvykle při požáru a jiných nouzových stavech, kdy je potřeba místo co nejrychleji opustit. Nouzové osvětlení se samočinně rozsvítí při přerušení dodávky elektrické energie.

Účelem nouzového osvětlení je zajištění bezpečného přerušení vykonávaných činností a opuštění prostor, v kterých k výpadku el. proudu došlo.

Nouzové osvětlení musí být umístěno tak, aby zajistilo dostatečnou osvětlenost v blízkosti každých únikových dveří a v místech, kde je nezbytné zdůraznit možné nebezpečí nebo bezpečnostní zařízení.

 

Kontrola nouzového osvětlení

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení a tím pádem i nouzového osvětlení se provádí dle vyhlášky MV č.246/2001 Sb. o požární prevenci v platném znění v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně 1x za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. Po provedené kontrole se vystavuje doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, který musí obsahovat minimálně předepsané údaje uvedenou vyhláškou.


link-ico

E-shop

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím