Výrobce hasicích přístrojů a hydrantových systémů

Školení - VZV

      

 

Vysokozdvižný vozík kurz a jeho absolvování je jednou z nejdůležitější činností v prevenci rizik a BOZP v oboru doprava a logistika. Účastí na kurzu vysokozdvižných vozíku předcházíme nejen sankcím ze strany oblastního inspektorátu práce tak nákladům spojených s hrazením léčebných nákladů, trvalých následků a ztráty na výdělku u zaměstnanců.

Základním předpokladem k řízení vysokozdvižných manipulačních vozíku je zaškolení a pověření řidiče, který musí být fyzicky zdravotně způsobilí a straší 18let, a absolvování kurzu na vysokozdvižný vozík. K řízení vysokozdvižných vozíků je nutný řidičský průkaz.

Rozdělení vysokozdvižných vozíků:

 • Třída I. – Elektrické vozíky
 • Třída II. – Vozíky se spalovacím motorem

Rozdělení skupin:

 • A – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené
 • B – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením
 • C – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením
 • D – Vysokozdvižné ručně vedené
 • E – Vysokozdvižné s pákovým řízením
 • W1 – Vysokozdvižné vozíky s volantovým řízením a s nosností pod 5 tun
 • W2 – Vysokozdvižné vozíky s volantovým řízením a s nosností nad 5 tun
 • G – Vysokozdvižné se zdvihací plošinou
 • Z – Zvláštní vozíky

V rámci prevence rizik je zaměstnavatel v souvislosti s provozem manipulačních vozíků s vlastním pohonem povinen zejména:

 • Stanovit rozsah školení z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně rozsahu seznámení se souvisejícími riziky, které vyplývají z provozu vozíků na příslušných pracovištích zaměstnavatele pro získání kvalifikace (kvalifikačních požadavků) obsluh, resp. budoucích obsluh manipulačních vozíků
 • Zajistit proškolení obsluh, resp. budoucích obsluh manipulačních vozíků v rozsahu dle bodu 1
 • U obsluh manipulačních vozíků stanovit periodu a obsah opakovaného školení včetně periody ověřování znalostí předpisů dle bodu 1
 • Zajistit u obsluh manipulačních vozíků ověřování znalostí předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v periodách dle bodu 3
 • Zajistit přiměřené proškolení dalších zaměstnanců pracovní náplní vázaných na provoz, údržbu, kontroly apod. motorových manipulačních vozíků
link-ico

E-shop

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím