Výrobce hasicích přístrojů a hydrantových systémů

Kontrola PBZ - stabilních hasicích zařízení

Stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení jsou požárně bezpečnostní zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu. Při provozu požárně bezpečnostního zařízení se posupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popřípadě podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace.

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení a tím pádem i stabilních a polostabilních zařízení se provádí dle vyhlášky MV č.246/2001 Sb. o požární prevenci v platném znění v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně 1x za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. Po provedené kontrole se vystavuje doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, který musí obsahovat minimálně předepsané údaje uvedenou vyhláškou.

Naše společnost Vám tuto kontrolu jednou za rok může nabídnout. Pro průběžnou kontrolu zabezpečení můžeme proškolit pracovníka, který tuto zběžnou kontrolu funkčnosti zařízení provádí dle interních předpisů. Pravidelná roční kontrola, kterou provádí náš revizní technik, se skládá z následujících činností:

 • Prohlídka zařízení
 • Kontrola jednotlivých částí
 • Převážení hasiva
 • Kontrola vnitřního tlaku nezávislým manometrem
 • Kontrola funkčnosti hlásiče
 • Kontrola funkčnosti ventilu bez vypuštění hasiva
 • Vystavení protokolu o provedení kontroly

Kromě pravidelných revizí jsme Vám schopni i navrhnout komplexní řešení v oblasti požární ochrany a celého systému.

SAH FE-36 je stabilní hasicí systém určený pro ochranu přístrojů bez obsluhy jako jsou:

 • Počítače
 • Bezobslužné serverové místnosti
 • Elektro skříně
 • Telefonní ústředny
 • Strojovny výtahů
 • Elektromotory
 • Vysokonapěťové kabelové rozvody
 • Sklady chemikálií a PHM
 • Archívy a další prostory které je potřeba ochránit okamžitě po vzniku požáru

Výhodou systému automatického hašení je okamžitá reakce už po vzniku dýmu s následným zaplavením prostoru hasicí látkou, uhašením vznikajícího požáru a následným ochlazením kovových částí a celého prostoru. Systém je možno také připojit na zvukové zařízení popřípadě rozšíří i o připojení na světelnou signalizaci požáru.

Záložní systém tohoto zařízení tvoří hadička Firatrace ze speciálního plastu, která se aktivuje v případě selhaní elektrického systému (výpadek elektrického proudu) Při teplotě 100 - 120 °C hadička praská, vzniká tryska, přes kterou proudí hasivo do místa s nejvyšší teplotou a tímto uhasí plamen.

SAH FE - 36 se skládá:

 • Tlaková nádoba s hasivem (čistý plyn FE-36)
 • Rozvod hasiva hadičkou Firetrace
 • Ventil
 • Kouřový hlásič
 • Elektroinstalace
 • Příslušenství

Dále v naší nabídce naleznete i jednoduché automatické hasicí přístroje.

link-ico

E-shop

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím