Výrobce hasicích přístrojů a hydrantových systémů

Kontrola PBZ - autonomní požární signalizace kouře a CO

Autonomní požární signalizace tzv. hlásiče (detektory) kouře a CO jsou požárně bezpečnostní zařízení pro požární signalizaci. Při provozu požárně bezpečnostního zařízení se postupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popřípadě podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace.

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení a tím pádem i autonomní požární signalizace se provádí dle vyhlášky MV č.246/2001 Sb. o požární prevenci v platném znění v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně 1x za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. Po provedené kontrole se vystavuje doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, který musí obsahovat minimálně předepsané údaje uvedenou vyhláškou.

V naší nabídce můžete nalézt různé druhy hlásičů kouře nebo CO. Dále máme nabídku rozšířenou také o plynové hlásiče.

Od roku 2008 začala platit nová vyhláška č. 23/2008 Sb. (vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb), která ukládá majitelům nově zkolaudovaných domů a staveb určených pro bydlení povinnost pořídit si hasicí přístroj a autonomní hlásič kouře.

 

Hlásič kouře

Hlásič kouře je díky své okamžité signalizaci neocenitelným strážcem vašeho bezpečí. Hlásič kouře je enormně citlivý na změnu ovzduší a bez váhání spouští alarm. Spolehlivě se stará o váš klid zejména v situacích, kdy by jste sami varovné signály mohli přehlédnout nebo ve chvílích, kdy se v daných prostorech nevyskytujete.

 

Další hlásiče a detektory naleznete zde.

link-ico

E-shop

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím