Výrobce hasicích přístrojů a hydrantových systémů

Revize tlakových nádob stabilních (TNS)

Zajištění provádění revizí je zákonnou povinností všech provozovatelů tlakových zařízení vyplývající z vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v pozdějším znění a navazující ČSN 690012 Tlakové nádoby stabilní Provozní požadavky.

Revizní technik musí mít pro provádění revizí a zkoušek osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky.

 

Naše společnost Vám může zkoušky a revize tlakových nádob stabilních dle ČNS 690012 nabídnout a to v následujících lhůtách dle typu potřebné revize:

 1. Výchozí revize TNS - provádí se u nádob nových, rekonstruovaných nebo opravených nebo u nichž došlo ke změně použití nebo přemístění s vyjímkou nádob pojízdných, převozných a přenosných
 • před uvedením do provozu
 1. Provozní revize TNS - provádí se při provozu s přihlédnutím k druhu, konstrukci, stavu a stáří nádoby, provozní tekutině a provozním podmínkám nádob
 • první do 14 dnů po zahájení provozu nádoby
 • další nejméně 1 x za rok a nejméně 1x za dva roky u nádob chladicích zařízení
 1. Vnitřní revize TNS - zjištění a posouzení stavu nádoby na zevní a vnitřní straně, včetně všech hrdel a výstroje
 • nejméně 1 x za 5 let s přihlédnutím k druhu, konstrukci, stavu a stáří nádoby, provozní tekutině a provozním podmínkám
 1. Zkouška těsnosti TNS – prokazuje se, zda tlakový celek nádoby včetně výstroje je těsný při pracovním přetlaku.
 • po každé vnitřní revizi
 • je-li potřeba bližšího určení místa a rozsahu netěsnosti
 • po výměně zaválcovaných teplosměnných trubek nebo tlakových částí podrobených stavební a tlakové zkoušce již při výrobě
 1. Tlaková zkouška TNS - prokázání pevnosti a těsnosti nádoby při zkušebním přetlaku
 • nejméně 1 x za 9 let pokud v pokynech pro uvádění nádob do provozu není uvedena kratší lhůta
 • dále po každé opravě, úpravě nebo rekonstrukci,
 • po provozní přestávce delší dvou let, pokud to je na základě vnitřní revize nutné
 • po přemístění nádoby (netýká se nádob pojízdných, přenosných, převozných a nádob nově dodaných), pokud to je na základě vnitřní revize nutné
 • po překročení nejvyššího pracovního přetlaku nebo nejvyšší pracovní teploty, při kterých mohlo dojít ke zhoršení jakosti materiálu stěn nádoby
 1. Přezkoušení obsluhy TNS
 • nejméně 1 x za 3 roky

 

 

link-ico

E-shop

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím