Výrobce hasicích přístrojů a hydrantových systémů

Kontrola PBZ - protipožárních dveří

Požární dveře je požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) určené k omezení šíření požáru případně pro usměrňování pohybu kouře při požáru. Při provozu požárně bezpečnostního zařízení se posupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popřípadě podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace.

 

Kontrola protipožárních dveří

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení a tím pádem i požárních dveří se provádí dle vyhlášky MV č.246/2001 Sb. o požární prevenci v platném znění v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně 1x za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. Po provedené kontrole se vystavuje doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, který musí obsahovat minimálně předepsané údaje uvedenou vyhláškou.

Jak je již výše zmíněno, základní funkční vlastností protipožárních dveří je schopnost zabránit po nějaký čas šíření plamenů a šíření tepelného toku. V případě požáru nám poskytnou čas potřebný k evakuaci, chrání naše zdraví a majetek.

Užití požárních dveří v budovách předepisuje projektová dokumentace - požární zpráva, požárně bezpečnostní řešení stavby, které zpracovává osoba odborně způsobilá tuto činnost vykonávat.

Protipožárních vlastností dveří je dosaženo díky speciální konstrukci (zesílený rám dveří) a užitím speciálních materiálů (jádro dveří z protipožární dřevotřísky, zpěňovací požární páska v hraně dveří, požáru odolný zámek, zesílené závěsy). Protipožární dveře musí být osazeny do určené kovové, rámové nebo obložkové zárubně.

V rámci maloobchodního prodeje Vám umíme nacenit protipožární dveře včetně osazení na základě projektové dokumentace a bližších informací. Neváhejte se na nás obrátit.

 

link-ico

E-shop

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím