Výrobce hasicích přístrojů a hydrantových systémů

Školení - PO

      

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany. Z tohoto právního předpisu tedy vyplývá, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti bez požárního nebezpečí nejsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně. Mají však za povinnost seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci. Mezi tyto předpisy patří i předpisy o požární ochraně.

Školení je velmi důležitým preventivním prvkem zajištění požární ochrany v každé organizaci.

Školení požární ochrany se provádí zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro vedoucí zaměstnance a je nutné zajisti i pro osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických a podnikajících fyzických osob.

Školení zaměstnanců se provádí na základě zpracovaného tematického plánu a časového rozvrhu, a to při nástupu do zaměstnání, při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i požární nebezpečí na pracovišti kam zaměstnanec přešel a dále se opakuje 1x za 2 roky.

link-ico

E-shop

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím