Výrobce hasicích přístrojů a hydrantových systémů

Revize únikového osvětlení

Nouzové osvětlení je systém svítidel která patří do kategorie požární prevence, protože slouží pro únik osob při nebezpečí, obvykle při požáru a jiných nouzových stavech, kdy je potřeba místo co nejrychleji opustit. Nouzové osvětlení se samočinně rozsvítí při přerušení dodávky elektrické energie.

Účelem nouzového osvětlení je zajištění bezpečného přerušení vykonávaných činností a opuštění prostor, v kterých k výpadku el. proudu došlo.

Nouzové osvětlení musí být umístěno tak, aby zajistilo dostatečnou osvětlenost v blízkosti každých únikových dveří a v místech, kde je nezbytné zdůraznit možné nebezpečí nebo bezpečnostní zařízení.

Dle platné legislativy České republiky musí majitelé objektů ve kterých je umístěno nouzové osvětlení provádět kontrolu provozuschopnosti tohoto zařízení nejméně jednou ročně. K provádění těchto kontrol jsou naši revizní technici proškoleni a vlastní příslušná oprávnění k provádění těchto kontrol. Nouzové osvětlení je dle vyhlášky MV č.246/2001 Sb o požární prevenci zařízením pro únik osob při požáru.


link-ico

E-shop

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím